ติดต่อเรา

การเรียนในระดับมัธยมปลายนั้นหากไม่มีทุนส่งเสียจากครอบครัว ส่วนใหญ่ก็ขาดช่วงไม่มีโอกาสเรียนต่อ

คงได้แต่มุ่งหน้าทำงานเอาชีวิตให้รอดแต่เพียงอย่างเดียวต่อไป

ชีวิตของฉันในช่วงนั้นลำบากลำบนแค่ไหนก็คงพอจะนึกกันออก

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2689 4800 จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 19.00 น.

สำนักงานใหญ่

2034/116-123, 136-143 อิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์0 2689 4800